Date: 07/08/2011

By: Riyanto

Subject: Nyuwun Priksa

Dimas Amrih ingkang wasis, kaparenga kula nyuwun priksa . Kados pundi anggen kula ngundhuh piwulang basa Jawi kelas XII awit saking piwulang 1 dumugi Purna ? kepareng dipun kintu wonten email kula : investasihidup@gmail.com

New comment