꧛ꦀꦆꦸꦽꦇꦊꦉ꧛

 

꧎ꦄꦂꦏꦍꦊꦸꦁꦶꦄꦏꦶꦁꦼꦄꦆꦆꦐꦷꦉꦽꦇꦷꦅꦍꦐꦝꦺꦋꦁꦔꦶꦼꦄꦼꦀꦇꦶꦊꦆꦿ ONLINE

ꦇ꥙ꦑꦷꦆꦚꦶꦼꦊꦇꦶꦁꦺꦀꦻꦁꦥꦇꦌꦈ꧋ꦇ꧋ꦏ꧋꧕ꦛ꧋ꦁ꧋꧐ꦐ꧐ꦇꦺꦁꦙꦁꦿꦑꦁ꥛ꦹꦉꦿ꧋

 

꧂ꦊꦏꦶꦉꦇꦸꦏꦼꦐꦅꦶꦊꦸꦁꦜꦶꦐꦺꦆꦻꦇꦛꦄꦷꦁꦛꦷꦅꦍꦂꦷꦂꦉꦀꦶꦼꦄꦼꦇꦏꦞꦸꦎꦖꦹꦏꦈꦶꦇꦿ꧋

꧛ꦂꦷꦂꦉ꧛

Ulangan / tugas basa Jawa punika sipatipun Online, pramila sumangga para kadang siswa mangsuli kanthi premana sedaya pitakèn ingkang sampun cumawis.

Soal basa Jawa mangke saged kabikak lan kawaos menawi komputer panjenengan sampun kainstal font Jawa unicode Dukunov,

Menawi soal sampun kabikak lan aksara Jawanipun boten katingal mangga kula aturi ngundhuh font aksara Jawanipun KLIK MAWON WONTEN NGRIKI

soal tugas lan ulangan punika namung saged kabikak mawi peramban (browser) Mozilla firefox langkung - langkung ingkang versi 3.6.

 

Sugeng Makarya